Gunnar Olav Strand style=

Gunnar Olav Strand

President
Stein style=

Stein

Visepresident
Jens Olav Hveem style=

Jens Olav Hveem

Sekretær
Ola Holmstad style=

Ola Holmstad

Kasserer
Tor Enger style=

Tor Enger

Styremedlem